Foldere

Her kan du finde forskellige foldere som vi er lavet igennem tiden

Karate i Danmark

Vi vil her prøve at give dig et overblik over hvad karate i Danmark er. Historien bagved, hvilke stilarter der er og hvor du kan finde de forskellige klubber i Danmark

Lidt historie

Karate i Danmark har en interessant og mangfoldig historie, der strækker sig tilbage til midten af det 20. århundrede. Her er en oversigt over nogle af de vigtigste begivenheder og udviklinger:

 1. Introduktionen af karate i Danmark:

  • Karate blev først introduceret i Danmark i begyndelsen af 1960’erne. En af de første kendte instruktører var sensei Taiji Kase, en japansk karateka, der besøgte Danmark i 1964 og holdt seminarer og træningssessioner.
  • I 1965 blev den første karateklub, Gladsaxe Karate Klub, etableret af sensei Henry Petersen og andre pionerer. Denne klub blev en vigtig platform for udbredelsen af karate i Danmark.
 2. Udviklingen og udbredelsen:

  • I løbet af 1970’erne og 1980’erne voksede antallet af karateklubber markant i Danmark. Flere stilarter, herunder Shotokan, Goju-ryu og Kyokushin, blev introduceret, hvilket gav danske karateudøvere mulighed for at vælge mellem forskellige skoler og teknikker.
  • Der blev etableret flere nationale og regionale karateorganisationer for at støtte udviklingen af sporten, organisere turneringer og sikre kvaliteten af undervisningen.
 3. Turneringer og international succes:

  • Dansk Karate Forbund blev dannet i 1975 som en paraplyorganisation for karateklubberne i landet. Forbundet har spillet en central rolle i organiseringen af nationale mesterskaber og deltagelsen i internationale turneringer.
  • Danske karateudøvere begyndte at opnå succes på internationalt plan fra 1980’erne og fremefter. Dette inkluderer medaljer ved europæiske og verdensmesterskaber, hvilket har bidraget til at hæve sportens profil i Danmark.
 4. Moderne tid:

  • I de senere år er karate blevet en mere mainstream sport i Danmark, med øget mediedækning og større deltagelse på tværs af aldersgrupper. Karate er også blevet en del af den danske folkeskolens idrætsundervisning og bruges som et redskab til at fremme fysisk og mental sundhed.
 5. Olympiske lege:

  • Karate debuterede som en olympisk sport ved de Olympiske Lege i Tokyo i 2021. Dette har yderligere øget interessen og deltagelsen i karate i Danmark, med fokus på at udvikle talentfulde udøvere til fremtidige internationale konkurrencer.

Karate i Danmark har således udviklet sig fra en nicheaktivitet til en veletableret og populær sport med en stærk tilstedeværelse både nationalt og internationalt.

Flere historiske personer har spillet en central rolle i udviklingen og udbredelsen af karate i Danmark. Her er nogle af de vigtigste:

Jørn Reimer

 • Betydning: En af de første til at undervise karate i Danmark.
 • Bidrag: Jørn Reimer er kendt som en pioner, der introducerede karate i Danmark i begyndelsen af 1960’erne. Han grundlagde en af de første karateklubber i København og var instrumental i at sprede kendskabet til karate.

Mogens Jensen

 • Betydning: En fremtrædende figur i dansk karate.
 • Bidrag: Mogens Jensen har spillet en stor rolle i at organisere og fremme karate i Danmark. Han har været involveret i både undervisning og konkurrence og har bidraget til sportens vækst og anerkendelse.

John Frederiksen

 • Betydning: En central person i dansk karate.
 • Bidrag: John Frederiksen er kendt for sin tekniske dygtighed og engagement i at undervise karate. Han har været en nøgleperson i udviklingen af karateundervisning og -træning i Danmark.

Henning Bisgaard

 • Betydning: Respekteret karateka inden for Shito-Ryu stilen.
 • Bidrag: Henning Bisgaard har bidraget væsentligt til udviklingen af Shito-Ryu Karate i Danmark. Han har været involveret i både undervisning og organisatorisk arbejde og har hjulpet med at etablere Shito-Ryu som en stærk stilart i Danmark.

Henrik Larsen

 • Betydning: En af de mest succesrige danske karatekaer på internationalt niveau.
 • Bidrag: Henrik Larsen har repræsenteret Danmark i mange internationale konkurrencer og har vundet flere medaljer. Han har været en vigtig ambassadør for dansk karate og har inspireret mange yngre karatekaer.

Claus Pedersen

 • Betydning: Fremtrædende instruktør og leder.
 • Bidrag: Claus Pedersen har været en nøgleperson i Dansk Karate Forbund og har spillet en stor rolle i at organisere og fremme karate i Danmark. Han har også været involveret i internationalt samarbejde og udvikling.

Ole Bitsch

 • Betydning: Fremtrædende karateka og træner.
 • Bidrag: Ole Bitsch har spillet en vigtig rolle som træner og mentor for mange danske karateudøvere. Han har bidraget til udviklingen af karate på både bredde- og eliteniveau.

Susanne Nielsen

 • Betydning: En af de første kvindelige pionerer inden for dansk karate.
 • Bidrag: Susanne Nielsen har været en foregangskvinde i at fremme kvinders deltagelse i karate i Danmark. Hun har været en inspiration for mange kvindelige karatekaer og har arbejdet for at øge inklusionen i sporten.

Dansk Karate Forbund (DKF)

 • Betydning: Den officielle organisation for karate i Danmark.
 • Bidrag: DKF har spillet en central rolle i at strukturere og fremme karate i Danmark siden sin stiftelse i 1974. Forbundet arrangerer turneringer, seminarer og træningslejre og har været afgørende for sportens udvikling og professionalisering.

Disse personer og organisationer har haft en dybtgående indflydelse på karate i Danmark og har bidraget til, at sporten har kunnet vokse og udvikle sig til det niveau, vi ser i dag. Deres indsats har sikret, at danske karatekaer kan konkurrere internationalt og nyde godt af en stærk og struktureret træningskultur derhjemme

Karate er ganske udbredt i Danmark og nyder stor popularitet blandt mange aldersgrupper. Her er nogle faktorer, der illustrerer udbredelsen af karate i Danmark:

 1. Antal klubber og medlemmer:

  • Der findes mange karateklubber spredt ud over hele Danmark, og sporten har en betydelig medlemsbase. Flere tusinde danskere træner karate regelmæssigt, og medlemsantallet er steget støt gennem årene.
  • Dansk Karate Forbund (DKF) har over 100 medlemsklubber, som spænder over forskellige karatestilarter som Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu og Kyokushin. DKF’s medlemsklubber dækker hele landet og tilbyder træning for både børn og voksne.
 2. Deltagelse i turneringer:

  • Der afholdes mange lokale, regionale og nationale karate-turneringer i Danmark hvert år, hvor deltagelsen er høj. Disse turneringer tiltrækker udøvere fra forskellige aldersgrupper og niveauer, lige fra begyndere til elitesportsudøvere.
  • Danske karateudøvere deltager også aktivt i internationale konkurrencer, herunder europæiske og verdensmesterskaber, hvilket vidner om sportens høje niveau og popularitet i landet.
 3. Karate i skoler og samfund:

  • Karate er blevet en del af idrætsundervisningen i flere danske folkeskoler. Dette initiativ har bidraget til at introducere sporten til yngre generationer og fremme dens værdier som disciplin, respekt og fysisk sundhed.
  • Der er også programmer og initiativer, der bruger karate som et værktøj til at fremme social integration og forebygge kriminalitet blandt unge.
 4. Mediedækning og offentlig interesse:

  • Karate nyder godt af en stigende mediedækning i Danmark, især i forbindelse med større turneringer og events. Denne eksponering har øget offentlighedens interesse og bevidsthed om sporten.
  • Sportens inklusion i de Olympiske Lege i 2021 har yderligere bidraget til dens popularitet og øget antallet af nye udøvere, der ønsker at prøve karate.
 5. Træning og certificering:

  • Der er et velorganiseret system for træning og certificering af karate-instruktører i Danmark, hvilket sikrer en høj standard for undervisningen. Mange instruktører har gennemgået omfattende træning og har høje gradueringsniveauer (dan grader).
  • Kurser og seminarer afholdes regelmæssigt for at opdatere og forbedre instruktørernes færdigheder og viden, hvilket bidrager til at opretholde kvaliteten af karateundervisningen i landet.

Samlet set er karate en veludbredt og anerkendt sport i Danmark, med en solid infrastruktur af klubber, turneringer og træningsprogrammer, der understøtter dens fortsatte vækst og popularitet.

Shotokan er en stilart inden for karate, som er en japansk kampsport. Det blev grundlagt af Gichin Funakoshi i begyndelsen af det 20. århundrede. Navnet “Shotokan” kommer fra Funakoshis pen-navn, “Shoto”, som betyder “fyrretræernes bølge,” og “kan,” som betyder “hal” eller “bygning.” Så “Shotokan” kan oversættes til “Shoto’s hal.”

Nogle af de centrale elementer i Shotokan karate inkluderer:

 1. Kihon (grundlæggende teknikker): Dette omfatter basisbevægelser som slag, spark, blokeringer og stances. Disse teknikker trænes intensivt for at opbygge en stærk grundlæggende færdighed.

 2. Kata (form): Kata er en serie forudbestemte bevægelser og teknikker, der udføres i en bestemt rækkefølge. Der er 26 officielle kataer i Shotokan, hver med sin egen betydning og formål.

 3. Kumite (kamp): Dette omfatter både præ-arrangerede og frie kampsituationer. I Shotokan trænes der i forskellige typer kumite for at forbedre reaktionsevne, timing og kampstrategier.

 4. Filosofi og etik: Shotokan lægger vægt på disciplinerede træningsmetoder, respekt, ydmyghed og kontinuerlig selvforbedring, både fysisk og mentalt.

Gichin Funakoshi introducerede karate til Japan fra Okinawa, og han betragtes som en af de vigtigste figurer i udviklingen og populariseringen af karate som en moderne kampsport. Shotokan er kendt for sine dybe, stærke stances og kraftfulde, lineære bevægelser.

Shotokan karate er en af de mest udbredte stilarter inden for karate og blev grundlagt af Gichin Funakoshi i begyndelsen af det 20. århundrede. Tankegangen bag Shotokan karate er dybt forankret i både fysisk træning og filosofiske principper. Her er nogle af de centrale elementer i tankegangen bag Shotokan karate:

 1. Fysiske principper og teknikker:

  • Stærke, dybe stands: Shotokan er kendt for sine lave og stabile stands, som giver udøveren en solid base og stærk kraftoverførsel.
  • Kihon (grundlæggende teknikker): Træningen fokuserer meget på mastering af grundlæggende teknikker som slag, spark og blokeringer.
  • Kata (forme): Katas er en række forudbestemte bevægelser, som simulerer kamp mod flere modstandere. De hjælper med at finpudse teknikker og udvikle mental fokus.
  • Kumite (sparring): Sparring er en praktisk anvendelse af teknikker i kontrollerede kampsituationer.
 2. Filosofiske principper:

  • Rei (respekt): Respekt er en grundlæggende værdi i Shotokan karate. Det viser sig gennem høflighed og ydmyghed både i dojoen (træningshallen) og udenfor.
  • Bushido (krigerens vej): Mange af de etiske og moralske principper i Shotokan karate er inspireret af bushido, som er den traditionelle samuraikodeks. Dette inkluderer ære, mod, og integritet.
  • Kaizen (kontinuerlig forbedring): Der lægges stor vægt på personlig udvikling og konstant stræben efter forbedring, både fysisk og mentalt.
 3. Mål med træning:

  • Selvforsvar: En af de primære mål med Shotokan karate er at give udøveren effektive selvforsvarsteknikker.
  • Fysisk kondition: Træningen forbedrer styrke, fleksibilitet, balance og generel fysisk kondition.
  • Mental disciplin: Karate fremmer mental styrke, fokus, selvdisciplin og tålmodighed.
 4. Dojo-kun (træningsregler): Gichin Funakoshi opstillede fem centrale regler, som mange dojoer følger:

  • At søge den perfekte karakter.
  • At være trofast.
  • At udvise indsats.
  • At respektere andre.
  • At afholde sig fra voldsom adfærd.

Disse elementer kombinerer fysisk træning med en dyb respekt for tradition og personlig udvikling, hvilket gør Shotokan karate til en omfattende kampsport og livsfilosofi.

Goju-ryu er en stilart inden for traditionel karate, der blev udviklet i Okinawa, Japan. Navnet “Goju-ryu” betyder bogstaveligt “hård-blød stil” (Go = hård, Ju = blød, Ryu = stil), hvilket afspejler balancen mellem hårde og bløde teknikker, der anvendes i denne kampkunst.

Historie og Oprindelse

Goju-ryu blev grundlagt af Chojun Miyagi (1888-1953), som var en af de mest fremtrædende karate-mestre fra Okinawa. Miyagi var elev af Kanryo Higaonna, som selv havde lært kinesisk kampsport under ophold i Fuzhou, Kina. Chojun Miyagi videreudviklede de teknikker og filosofier, han havde lært, og etablerede Goju-ryu som en formel stilart i begyndelsen af det 20. århundrede.

Træningsprincipper

Goju-ryu karate lægger vægt på en kombination af hårde og bløde teknikker. De hårde teknikker inkluderer slag, spark og blokeringer, mens de bløde teknikker omfatter cirkulære bevægelser, låse og kast. Denne kombination giver udøveren mulighed for at tilpasse sig forskellige kampsituationer og modstandere.

Kata og Kihon

I Goju-ryu trænes der med en række kata (formelle øvelser), som er designet til at lære specifikke teknikker og bevægelsesmønstre. Nogle af de mest kendte kata i Goju-ryu inkluderer Sanchin, Seisan, og Suparinpei. Kihon (grundlæggende teknikker) trænes også intensivt for at opbygge styrke, fleksibilitet og præcision.

Åndelig og Filosofisk Dimension

Udover de fysiske aspekter lægger Goju-ryu også vægt på åndelig udvikling og selvdisciplin. Karate-udøvere opfordres til at udvikle mental styrke, respekt for andre, og en forståelse af, hvornår og hvordan deres færdigheder skal anvendes.

Goju-ryu er således en alsidig og dybtgående kampsport, der kombinerer fysiske teknikker med filosofiske principper og åndelig udvikling.

Kyokushin er en stilart inden for karate, grundlagt af Masutatsu Oyama i 1964. Navnet “Kyokushin” betyder “den ultimative sandhed,” og stilen er kendt for sin intense træning, hårde sparringskampe og vægt på fuldkontakt. Her er nogle nøglepunkter om Kyokushin karate:

 1. Grundlæggelse: Masutatsu Oyama, en koreansk-japansk karateekspert, grundlagde Kyokushin efter at have studeret forskellige kampsportsgrene og udviklet sin egen filosofi og træningsmetoder.

 2. Træning: Kyokushin-karate er kendt for sin hårde og disciplinære træningsstil, som inkluderer fysisk træning, kata (formøvelser), og kumite (sparring).

 3. Fuldkontakt: En af de mest karakteristiske træk ved Kyokushin er fuldkontakt sparring, hvor udøvere slår og sparker hinanden uden beskyttelsesudstyr (undtagen håndbeskyttere). Dette gør stilen meget realistisk og krævende.

 4. Kata: I Kyokushin træner man forskellige kata, som er forudbestemte mønstre af bevægelser, der hjælper med at udvikle teknik, balance, og mental fokus.

 5. Internationale konkurrencer: Kyokushin er udbredt over hele verden, og der afholdes mange nationale og internationale turneringer. Disse turneringer kan være fuldkontakt, hvilket betyder, at kampene kan være meget intense og fysisk krævende.

 6. Filosofi: Kyokushin lægger stor vægt på selvdisciplin, respekt, og personlig udvikling. Mottoet “osu” bruges ofte, hvilket udtrykker viljestyrke, tålmodighed, og respekt.

Kyokushin-karate har haft en stor indflydelse på mange andre kampsportstilarter og har bidraget til at forme moderne fuldkontakt kampsport, inklusive mixed martial arts (MMA).

Her er en liste over nogle karateklubber i Danmark, opdelt efter region:

Sjælland

 1. Shinryokudan
  Nansensgade 47, baghuset 3. sal, 1366 København K
  nansensgadekarate.dk

 2. Frederiksberg Karateskole Shinkyokushin
  Mariendalshallen, Mariendalsvej 21 C, 2000 Frederiksberg
  frederiksbergkarateskole.dk

 3. Karateklubben Kyokushinkai København
  Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, 2400 København NV
  karateklub.com

 4. Kakushin Dojo
  Klitmøllervej 8, 2720 Vanløse
  kakushinkan.dk

 5. Ballerup Kyokushin Karate
  c/o Sneppehøj 11, 2750 Ballerup
  ballerupkyokushin.dk

 6. København Karateklub
  Bernhard Bangs Alle 27, 2000 Frederiksberg
  kbhkarateklub.dk

Jylland

 1. Kyokushin Karate Billund
  Idrætshallen ved International School Billund, Skolevej 24, 7190 Billund
  billund-if.dk

 2. Gråsten Karate Klub
  Ahlmannsparken, Ahlefeldtvej 4, 6200 Gråsten
  graastenkarateklub.dk

 3. Aabenraa Karate Klub
  Nyløkke 2, 6200 Aabenraa
  aabenraakarateklub.dk

 4. Aarhus Shinkyokushin Karate
  Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C
  aarhusshinkyokushinkarate.dk

Fyn

 1. Middelfart Karate Klub
  Østre Skole, Viaduktvej 55, 5500 Middelfart
  middelfartkarate.dk

 2. Svendborg Karateskole Kyokushinkai
  Østrehavnevej 35, 2. sal, 5700 Svendborg

Andre Bemærkelsesværdige Klubber

 1. Gladsaxe Karate Klub
  Gladsaxe Møllevej 19 A, 1 sal, 2860 Gladsaxe
  gladsaxekarateklub.dk

 2. Hinnerup Karate
  Ådalsvej 94, 8382 Hinnerup
  karateregister.dk

 3. Hjørring Shotokan Karate Klub
  Hedevej 11, 9800 Hjørring
  karateregister.dk

Dette er kun et udpluk af de mange karateklubber i Danmark. Hvis der mangler en på listen, så kontakt os via vores kontaktformular, som du finder under Om – Kontakt i menuen

Billeder

Her kan du finde billeder, interviews, klip fra karate verderen. 

Se flere billeder her

Avisudklip

Interviews

Her kan du siden kan du finde forskellige interviews med forskellige personer fra karate verden. Du kan her se en lille oversigt over hvem vi har lavet et interviews

Kontakt oplysninger

Karatehistorie.dk
Karatevej 3
8000 Århus C
Mail: info@Karatehistorie.dk

Template is not defined.

©2024 KarateHistorie.dk

Scroll to Top