• Læs de nye interessante artikler af Kim Hansen om Hironori Ohtsukas liv, Wado-ryus historie og Dansk Wadokai´s historie
You Are Here: Home » Artikler » Dansk Wado-kai´s historie.

Dansk Wado-kai´s historie.

Dansk Wado-kai´s historie.

Dansk Wado-kai´s historie.

Wado-ryu er en af verdens mest udbredte stilarter, men blev først indført i 1970erne i Danmark. Her er historien om etableringen af en af karate-do´s 4 hovedstilarter i Danmark.

Af Kim Hansen

img

Forhistorien:

I 1961 rejser en ung mand, John Jensen, fra Århus til Tokyo for at træne judo på Tokai universitet. Det bliver til over 1½ års ophold og da der i Tokai Universitets Dojo også blev trænet Wado-ryu karate-do, bliver også karate tilføjet den ugentlige træning.

Efter hjemkomst til Danmark, startes ”Århus Judo Klub Kumikata” op i Finsensgade Skole på Trøjborg. Der bliver trænet judo og jujutsu, men for at få adgang til jujutsu-træningen, skulle det første halve år gå med at træne judo og karate. Karate blev trænet på jujutsu-holdet og da karate havde sekundær status i klubben, var der ikke tale om gradueringstræning i stilarten, men kun træning af stilartens grundlæggende teknikker som stød, spark, slag og blokeringer/parader med henblik på jujutsu-træningen. Samtidig bliver klubben medlem af ”Dansk Judo Sports Forbund”, hvis ledende klub var Kringelbach´s Institut i København. Via judo-sporten kommer John Jensen i forbindelse med en af Kringelbach´s instruktører, Jørgen Larsen som foruden judo og jujutsu også udøvede karate (Goju-ryu og fra 1963 Shotokan). Klubben begynder så småt at træne Shotokan karate-do fra midten af 1960erne, men kun stadig som sekundær budo-gren og tilknyttes stilarten.

Klubben fortsætter med tilknytningen indtil midten af 1970erne – i efteråret 1976 beslutter karate-instruktør-gruppen i klubben at indføre Wado-ryu karate-do i Danmark, heriblandt John Jensen (initiativtager), Kim Hansen, Rudi Paacks Jensen og Jan Michael Jensen. I den forbindelse kontaktes Wadokai instruktører i Sverige, Paul Høglund (Stockholm) og Shingo Ohgami (Gøteborg). Århus Judo Klub Kumikata skifter herefter til Wado-ryu (JKF-Wado-kai) stilarten den 1. januar 1977.

Wado-ryu Karate-do´s opstart i Danmark:

I februar 1977 arrangeres i Århus Judo Klub Kumikata træningsweek-end med Leif Mehlgren fra Stockholm Budokai og arrangementet gentages i april 1977, hvor Shingo Ohgami 5. Dan Wadokai fra Samurai-dojo i Gøteborg gæster klubben. I juni deltager 3 instruktører fra Danmark i svensk Wadokai´s sommerlejr i Tanumshede, hvor Ohgami Sensei 5. Dan leder træningen. Lejrens kvalitet og høje tekniske standard gør et stort indtryk på de danske deltagere, og den stadfæster beslutningen om stilartsskiftet til Wado-ryu.

I efteråret 1977 kommer en ny klub til, Horsens Wadokai Karate-do ved Peter Bregenov, som træner på Langmarksskolen. De to klubber bliver enige om enkelte formaliteter, og stilarts-stofmærker, graduerings-kort samt registreringskort bliver fremstillet. Samlingsbetegnelsen ”Wadokai Denmark Karate-do” (WDK) bliver her anvendt på kort og stofmærker for første gang. 

 Århus Kumikata vinder hold-kata d. 10. maj 1980 ved landsstævne Norge - Danmark, som holdtes i Hasle Skole og var det 3. og sidste af slagsen i Danmark. Fra venstre: Jan Michael Jensen, John Jensen og Rudi Paacks Jensen.

Århus Kumikata vinder hold-kata d. 10. maj 1980 ved landsstævne Norge – Danmark,
som holdtes i Hasle Skole og var det 3. og sidste af slagsen i Danmark. Fra venstre:
Jan Michael Jensen, John Jensen og Rudi Paacks Jensen.                                

Den 5. januar 1978 holdes et stiftende forretnings-udvalgsmøde som efterfølges af flere, mellem de 2 klubber og det vedtages at udforme foreløbige vedtægter for ”Wadokai Denmark Karate-do” baseret på Dansk Judo Unions love, og samtidigt blev hovedlinjerne for det fremtidige samarbejde aftalt bl.a. mht. kontingent og gradueringer. Med de nye norske Wadokai-klubber under sommerlejren i Sverige, aftaltes et 1. stævne i Århus imellem Danmark og Norge, som afholdes 18. februar 1978 i Katrinebjergskolen i

Århus – returstævne i Oslo afholdes i september 1978. T-shirts, håndklæder, klæbemærkater og jakkenåle bliver fremstillet mhp. klubsalg. I august 1978 startes Hedensted Karate Klub af Kim Andersen og der trænes på Hedensted Skole – og i oktober 1978 startes True-Skjoldhøj GF´s karateafd. af Kim Hansen med træning på Tilst Skole – klubnavnet ændres til TST 79 karateafd. i juni 1979.

 Returstævne Norge - Danmark d. 2. september 1978 i Oslo. Rudi P. Jensen t.v..

Returstævne Norge – Danmark d. 2. september 1978 i Oslo. Rudi P. Jensen t.v..

Den 30. januar 1979 afholdes et ud af flere forretnings-udvalgsmøder imellem de nu 4 eksisterende Wadokai klubber – økonomi og fremtidig generalforsamling drøftes. Sidst i april afholdes der landsstævne Norge-Danmark i Århus – returstævne i Oslo d. 13.-14. oktober. Der er igen deltagere i sommerlejren i Tanumshede i Sverige, en deltagelse som herefter fortsætter i årene fremover. Den 8. september 1979 afholdes der i Århus stiftende generalforsamling af ”Wadokai Denmark Karate-do” som national organisation bestående af 4 Wadokai-klubber og der vælges bestyrelse, revisorer og suppleanter og vedtægter for WDK fastsættes/ godkendes. Kursus med Shingo Ohgami 5. Dan d. 6.-7. oktober i Katrinebjergskolen, Århus.

 Norge - Danmark for 2. gang i DK d. 28. april 1979 i Katrinebjergskolen i Århus. Forrest i billedet ses t.h. Århus Kumikata, fra venstre: John Jensen, Kim Hansen, Rudi Paacks Jensen, Alex Jensen, Jan Michael Jensen og Leif Hansen. Ved siden af står Horsens Wadokai Karate-do, Palle Petersen forrest. Fra Norge ses f.v. Peter Weetman, Arne Nestor, Arild Lund, Helge Dehlin og Øistein Riber.

Norge – Danmark for 2. gang i DK d. 28. april 1979 i Katrinebjergskolen i Århus.
Forrest i billedet ses t.h. Århus Kumikata, fra venstre: John Jensen, Kim Hansen,
Rudi Paacks Jensen, Alex Jensen, Jan Michael Jensen og Leif Hansen. Ved siden
af står Horsens Wadokai Karate-do, Palle Petersen forrest. Fra Norge ses f.v. Peter
Weetman, Arne Nestor, Arild Lund, Helge Dehlin og Øistein Riber.

1980 starter med WDK-bestyrelsesmøde 26/1 i Horsens – generalforsamling afholdes d. 19. april i Horsens. Stævne Norge/Danmark afholdes 10. maj i Århus for sidste gang. Ingen returstævne – Wado-NM bliver i stedet afholdt i Gøteborg 25. oktober, hvor der samme måned afholdes week-end kursus i Århus med Shingo Ohgami — en tradition som uafbrudt fortsætter helt til og med 1999. I efterårssæsonen startes en karate-afdeling i Skødstrup Sports Forening af Rudi Paacks Jensen.

Ohgami-kursus i Frydenlundskolen i Århus 11-12/10 - 80. Forreste række f.v. ses bl.a. instruktørerne Kim Hansen, Rudi P. Jensen, Eigil Pløen og Peter Eidorff. Ohgami Sensei 5. Dan ses bagerst t.v. for håndboldmålet.

Ohgami-kursus i Frydenlundskolen i Århus 11-12/10 – 80. Forreste række
f.v. ses bl.a. instruktørerne Kim Hansen, Rudi P. Jensen, Eigil Pløen og
Peter Eidorff. Ohgami Sensei 5. Dan ses bagerst t.v. for håndboldmålet.

På ordinær GF d. 25. april 1981 i Tilst laves strukturen om, så der fremover ikke afholdes WDK-general-forsamling – hver klub vælger herefter sine repræsentanter til landsbestyrelsen i klubben og samtidig ændres navnet WDK til en dansk betegnelse af organisationen: ”Dansk Wado-ryu Karate-do” (DWK). Endvidere op-rettes postboks som officiel DWK-adresse og det besluttes, at den enkelte klub frit kan søge optagelse i det nyoprettede ”Dansk Karate Forbund” (stiftet 1980). I efteråret optrykkes DWK-Kyu diplomer; i oktober er der Ohgami-kursus i Århus, dansk deltagelse i Nordisk Wado Cup i Gøteborg og 2 instruktører gradueres 1. Dan JKF-Wadokai i Gøteborg (japansk certifikat) som de første i DWK.

 DWK-instruktørtræning 7.- 8. maj 1983 i Ellekærskolen i Århus.

DWK-instruktørtræning 7.- 8. maj 1983 i Ellekærskolen i Århus.                         

Efter de første 5 år var grundstrukturen i DWK fastlagt og efterfølgende beskriver i hovedpunkter DWK´s virke fra og med 1982 og frem:

Organisationen:

Fra 1986 anvendes betegnelsen for organisationen ”Dansk Wadokai Karate-do” pga. at ”Wado-kai” traditionelt bruges i organisationssammenhæng, mens ”Wado-ryu” er stilartens navn. Der indløses mønster-rettigheder på symbol, navn og gradueringsstempel. Siden 1977 har DWK udsendt reviderede årsregn-skaber og været tilknyttet stilartens japanske hovedorganisation JKF-Wadokai.

 Wado-NM i Gøteborg 27. oktober 1984: Fra venstre ses de fleste danske deltagere, forrest f.v. Kim Hansen og Palle T. Jensen. Fra Danmark stillede i alt 9 deltagere.

Wado-NM i Gøteborg 27. oktober 1984: Fra venstre ses de fleste danske deltagere,
forrest f.v. Kim Hansen og Palle T. Jensen. Fra Danmark stillede i alt 9 deltagere.                 

Medlemsklubberne:

Fra 1982 og frem kom nye klubber til. Nogle klubber lukkede efter relativ kort eller længere tid, andre eksisterer stadig og enkelte forlod DWK. Pr. 2016 har følgende klubber siden 1977 været eller er medlems-registreret, enten som associeret eller fuldgyldigt medlem:

Århus Judo Klub Kumikata.

Horsens Wadokai Karate-do.

Hedensted Karate Klub.

True-Skjoldhøj GF´s karate-afd (TST 79 karate-afd.).

Skødstrup Sports Forenings karate-afd.

Mols IF karate-afd.

Gellerup Wadokai Karate-do.

Aalborg Wado-ryu Karate-do.

Hammel Karate Klub.

Gentofte Ju-jitsu Klub´s karate-afd.

Silkeborg Karate Klub.

Aalborg Karate Skole.

Århus Karate Skole.

Frederiksberg Karate Klub.

Rødovre Karate Skole.

Århus Wado-ryu Karate-do.

Shin Gi Tai (Nørresundby).

Tokai Karate Club (Tokai Kostskole, Præstø).

Wado-kan Aarhus.

Ryomkarate (Ryomgård).

Kyu-gradueringer:

Kyu-gradueringer afholder den enkelte klub selv. Reglerne herfor har varieret lidt gennem tiden og er blevet strammet op med årene, efterhånden som klubberne fik flere højere grader. 

 Kyu-graduering i Hedensted K.K. i feb. 1991. Bagerste række f.v.: Tom Jakobsen, Peter Bodilsen, Frank, Kim Hansen, Martin Dahl, Claus Mortensen.

Kyu-graduering i Hedensted K.K. i feb. 1991. Bagerste række f.v.: Tom Jakobsen,
Peter Bodilsen, Frank, Kim Hansen, Martin Dahl, Claus Mortensen.

Dan-gradueringer:

De første Dan-gradueringer blev holdt i Sverige (Svensk Wadokai, Shingo Ohgami) eller i forbindelse med week-end-kurser i Danmark. I april 1996 dannes et Dan-kollegium bestående af 4 personer, som forestår sortbælte-gradueringer i DWK, men der gradueres fortsat en del i Sverige – højere Dan-grader kan tages i Sverige eller i Europæisk Wadokai eller Japansk Wadokai. Der anvendes kun sortbælte-licenser (certifikater) fra JKF-Wadokai og pr. 2016 har alle fuldgyldige medlemsklubber sortbælter på niveauerne fra 1. til 5. Dan.

 4/11 - 1989: Første kvindelige Shodan i DWK i JKF-Wadokai, Eva Ehrnrooth, t.v. Kim Hansen. Gradueret ifm. Ohgami-kursus i Århus.

4/11 – 1989: Første kvindelige Shodan i DWK i JKF-Wadokai, Eva Ehrnrooth, t.v. Kim Hansen. Gradueret ifm. Ohgami-kursus i Århus.

                                                                                 

Teknisk Udvalg/Dan-kollegium:

I september 1982 dannes et teknisk udvalg som står for udarbejdelsen af fælles Kyu/Dan-graduerings-pensum, gradueringsnormer og gradueringsregler. Udvalget fungerer indtil dannelsen af DWK´s Dan-kollegium i april 1996, hvorefter kollegiet står for disse ansvarsopgaver samt indstilling af kandidater til udenlandske Dan-gradueringer og afholdelse af DWK-sortbælte gradueringer. Fra 2012 forenkles kollegiets opgaver til Dan-gradueringer i Danmark og godkendelser til udenlands Dan-gradueringer. 

Tekniske seminarer/fællestræninger:

DWK har arrangeret tekniske fællestræninger for højere Kyu-grader og klubinstruktører mhp. ensartethed i Kihon, Kata og Kumite og den første blev afholdt i maj 1983. Herefter går der en længere periode med enkelte lignende arrangementer, men fra 2009 afholdes tekniske fællestræninger/seminarer hvert år, hvor Dan-kollegiets medlemmer deler instruktøransvaret.

DWK teknisk seminar 25/1 - 2014 i Tilst. Instruktører: Henning Gudmundsen, Torsten Land Daugaard, Henrik Eriksen, Kim Hansen.

DWK teknisk seminar 25/1 – 2014 i Tilst. Instruktører: Henning Gudmundsen, Torsten Land Daugaard, Henrik Eriksen, Kim Hansen.

Tekniske seminarer i udlandet:

Lige siden 1980erne har instruktører fra DWK´s klubber, primært højere Kyu-grader og sortbælter, deltaget i JKF-Wadokai-tekniske seminarer – mest i Sverige og enkelte i England og Japan – samt i forbindelse med i Europa Cup og World Cup.

  

Wadokai-Master-seminar 29/4-1/5-1995 med Arakawa Sensei 8. Dan. 6 deltog fra Danmark, f.h.: Kim Hansen (forreste række, yderst). 3. række: yderst t.h. Henrik Eriksen, Jesper Thorhauge ved siden af, Eva Ehrnrooth nr. 8 f.h., Carsten Gissel 4. rk. yderst t.h, Torsten Land Daugaard, bagerste rk. nr. 2 fra højre. Ohgami Sensei og Arakawa Sensei forrest i midten.

Wadokai-Master-seminar 29/4-1/5-1995 med Arakawa Sensei 8. Dan. 6 deltog fra Danmark, f.h.:
Kim Hansen (forreste række, yderst). 3. række: yderst t.h. Henrik Eriksen, Jesper Thorhauge
ved siden af, Eva Ehrnrooth nr. 8 f.h., Carsten Gissel 4. rk. yderst t.h, Torsten Land Daugaard,
bagerste rk. nr. 2 fra højre. Ohgami Sensei og Arakawa Sensei forrest i midten.

Wadokai Master Seminar 29/11-1/12 1996 med Hakoishi Sensei 8. Dan. F.v: Øverste rk.: Henning Gudmundsen, Claus Nedergaard, Johnny Maxsø. Forrest rk.: Tom Jakobsen, Kim Hansen, Tonny Jensen. Afholdt i Gøteborg.

Wadokai Master Seminar 29/11-1/12 1996 med Hakoishi Sensei 8. Dan. F.v:
Øverste rk.: Henning Gudmundsen, Claus Nedergaard, Johnny Maxsø.
Forrest rk.: Tom Jakobsen, Kim Hansen, Tonny Jensen. Afholdt i Gøteborg.

 Wadokai Master Seminar d. 14-16/5 - 2005 v. Arakawa Sensei 9. Dan i Gøteborg. Fra højre: Henning Gudmundsen, Thomas Dam, Brian Thomsen, Arakawa sensei, Christoffer Bugtrup, Kim.

Wadokai Master Seminar d. 14-16/5 – 2005 v. Arakawa Sensei 9. Dan i Gøteborg. Fra højre:
Henning Gudmundsen, Thomas Dam, Brian Thomsen, Arakawa sensei, Christoffer Bugtrup, Kim.                                     

Træningslejre:

Siden 1977 har der været deltagelse i Svensk Wadokai´s sommerlejre, og senere også vinter- og påske-lejre i varieret grad fra DWK´s medlemsklubber. DWK arrangerede vinterlejre i marts 1987 i Kolding og februar 1988 i Silkeborg. I træningslejrene kan alle grader deltage.

DWK-vinterlejr 5 - 7/2 - 1988 i Vestergadehallen i Silkeborg, 82 delt. Instruktører f.rk.f.v.nr.5: Eva Ehrnrooth, Christian Namrok, Kim Hansen, Johnny Larsen og Keld Bach.

DWK-vinterlejr 5 – 7/2 – 1988 i Vestergadehallen i Silkeborg, 82 delt.
Instruktører f.rk.f.v.nr.5: Eva Ehrnrooth, Christian Namrok, Kim Hansen,
Johnny Larsen og Keld Bach.

DWK´s deltagere i SKW´s vinterlejr i Herrljunga 7-9/12 - 12. F.rk. f.v: Josephine Andersen, Bjørk Paamand, Brian Thomsen, Kim Hansen, Henning Gudmundsen, Lene Fabricius og Benjamin Hvorslev, 44 i alt.

DWK´s deltagere i SKW´s vinterlejr i Herrljunga 7-9/12 – 12. F.rk. f.v: Josephine Andersen, Bjørk Paamand,
Brian Thomsen, Kim Hansen, Henning Gudmundsen, Lene Fabricius og Benjamin Hvorslev, 44 i alt.                                                  

Week-end-kurser/seminarer:

Siden 1977 har enkelte klubber og/eller DWK arrangeret weekend-kurser og træningsseminarer med Wadokai-instruktører fra udlandet, herunder Shingo Ohgami, Thomas Tøssbrant og Hado Catic fra Sverige, Rob Zwartjes fra Holland, Eugene Codrington fra England og Bob Nash fra USA. Endvidere har Hammel og Rødovre siden 2011 arrangeret week-end seminar i Thorsø med danske Wadokai-instruktører.

 Week-end kursus v. Ohgami Sensei 7. Dan d. 4-5/2 1995 i Katrinebjergskolen i Århus. Thorsø week-end seminar d. 24-25/10 - 2015, fra 8. kyu til sortbælter, i alt 90 deltagere. Instruktørerne (f.v): Just M. Sørensen, Henrik Eriksen og Torsten Land Daugaard.

Week-end kursus v. Ohgami Sensei 7. Dan d. 4-5/2 1995 i Katrinebjergskolen i Århus.

Thorsø week-end seminar d. 24-25/10 - 2015, fra 8. kyu til sortbælter, i alt 90 deltagere. Instruktørerne (f.v): Just M. Sørensen, Henrik Eriksen og Torsten Land Daugaard.        

Thorsø week-end seminar d. 24-25/10 – 2015, fra 8. kyu til sortbælter, i alt 90 deltagere. Instruktørerne (f.v): 
Just M. Sørensen, Henrik Eriksen og Torsten Land Daugaard.

JKF-Wadokai:

DWK har helt fra start i 1977 været tilknyttet den japanske hovedorganisation og senere blevet medlem heraf. I DWK udøves den teknik i Kihon (basisteknik), Kata (figurøvelser) og Kumite (kampteknik) som er gældende i den japanske Wadokai-organisation, der er en meget stor organisation i Japan og som vejer tungt i det nationale Japanske Karate Forbund.

Wadokai Europa Cup og World Cup:

Der har været deltagelse i Europæisk Wadokai´s Europa Cup siden 1987 (Hamborg) samt i World Wado Cup i London i 1989 og i Tokyo i 1994, 1999 og i 2015. Danske deltagere har gennem årene vundet enkelte guld, sølv og bronze-medaljer.              

 DWK-udtagelses-træning d. 22/9 - 1991 ifm. Wadokai-EM i Brobjergskolen, Århus. Instruktør: Flemming Almtorp (coach).

DWK-udtagelses-træning d. 22/9 – 1991 ifm. Wadokai-EM i Brobjergskolen, Århus.
Instruktør: Flemming Almtorp (coach).

 Delegationen ved World Wadokai Cup 24/8 - 5/9 - 1994 i Tokyo, f.v: Tom Jakobsen, Allan Busk, Lars Eriksen, Jens Poulsen, Kim Hansen, Palle T. Jensen, Eva Ehrnrooth, Flemming Almtorp, Lise Kierkegaard, Nicolai Jack, Leif Pedersen.

Delegationen ved World Wadokai Cup 24/8 – 5/9 – 1994 i Tokyo, f.v: Tom Jakobsen,
Allan Busk, Lars Eriksen, Jens Poulsen, Kim Hansen, Palle T. Jensen, Eva Ehrnrooth,
Flemming Almtorp, Lise Kierkegaard, Nicolai Jack, Leif Pedersen.                                                                                           

Stævner:

DWK klubberne har haft deltagere i diverse stævner i både indland og udland, herunder Norge/Danmark-stævner 1978 – 1980, Nordisk Wado Cup 1980 – 84 + 1992 – 93 samt Dansk Wadokai Cup 1993 – 1994, ligesom DWK´s klubber i varieret grad har arrangeret stævner. Stævnedeltagelse har helt fra start været frit for klubberne.   

 Dansk Wadokai Cup 26/3 - 1994 i Tilst.

Dansk Wadokai Cup 26/3 – 1994 i Tilst.                                        

Dansk Karate Forbund:

DWK´s medlemsklubber har hele tiden været frit stillet mht. medlemskab af Dansk Karate Forbund og har i varieret grad deltaget i forbundets stævner, mesterskaber og kurser.

About The Author

Number of Entries : 169

Leave a Comment

Scroll to top