• Læs de nye interessante artikler af Kim Hansen om Hironori Ohtsukas liv, Wado-ryus historie og Dansk Wadokai´s historie
You Are Here: Home » Artikler » Hironori Ohtsuka´s liv og Wado-ryu´s historie.

Hironori Ohtsuka´s liv og Wado-ryu´s historie.

Hironori Ohtsuka´s liv og Wado-ryu´s historie.

Hironori Ohtsuka´s liv og Wado-ryu´s historie.

Revideret 12. april 2024

Af Kim Hansen

Wado-ryu karate-do er en af de 4 hovedstilarter inden for den japanske karate-do. Stilarten blev grundlagt af Hironori Ohtsuka, som siden sin tidlige barndom havde trænet jujutsu.  Efterfølgende beskrivelser nævner de kardinale begivenheder i Shihan Hironori Ohtsuka´s liv og kampkunstvirke samt tilblivelsen og udviklingen af Wado-ryu. Informationerne er kontrolleret og bekræftet igen og igen over en lang årrække vedr. Wado-stilen.

Der findes informationskilder, som nævner oplysninger, der divergerer lidt fra efterstående beskrivelser. Et forhold som aldersopgørelse – at man efter gammel japansk skik er 1 år når man fødes – er kun meget få uden for Japan bekendt med. Ohtsuka Sensei nævnte i adskillige interviews med denne underforståethed, at han begyndte sin jujutsu-træning, da han var 6 år gammel og i sin bog ”Karate-do Vol I side 2 (1970) står ”april 1898” og i Karate-do Vol II side 22 (1986)” står der ”foråret 1898” – det samme årstal nævner Donn F. Draeger også i sin bog,” Modern Bujutsu & Budo”. Hironori Ohtsuka er født d. 1. juni 1892, og i begge hans bøger er nævnt 1898 som start på hans Jujutsu-træning – den 1. april 1898 var han altså endnu 5 år fysisk set. 1898 fremstår som startåret hos langt de fleste kilder, mens andre referencer nævner 1897. De forskel-lige kilder peger på, at Ohtsuka i hvert fald i midten af 1898 var i gang med jujutsu træning.

Et andet forhold er stilarten som moderens onkel, Chojiro Ebashi Sensei instruerede i, og så det sted Hiro-nori Ohtsuka trænede i sin tidlige barndom. Ca. 8 km. syd for landsbyen Shimodate, hvor Ohtsuka blev født og voksede op, ligger landsbyen Akeno. Hertil flyttede grundlæggeren af Shindo-Yoshin-ryu, Katsunosuke Matsuoka, sin Honbu-dojo ”Shindokan” i 1870, efter han i 1862 havde giftet sig med en kvinde fra landsbyen Ueno og havde bosat sig her. Ueno og Akeno ligger meget tæt på hinanden. Stilarten Ohtsuka trænede i årene 1898 til 1905 hos sin onkel, hedder Asayama Ichiden-ryu Jujutsu. Stilarten er grundlagt i ca. midten af 1600-tallet i landsbyen Asayama, nord for Kobe – og eksisterer den dag i dag. Donn F. Draeger tager fejl, når han skriver, at det var Shindo-Yoshin-ryu, Ohtsuka trænede fra 1898 til 1905, men hvor præcis træningen foregik, er uklart. Måske foregik den i hjemmet eller hos hans moders onkel eller i dennes dojo.  Eftersom Genbukan-dojo´en (Shindo-Yoshin-ryu) i Shimotsuma (landsby 16 km. syd for Shimodate) først blev færdigbygget i 1905, kan det umuligt have været her.

Et tredje forhold er navngivningen af stilarten samt kontakten med Dai Nippon Butokukai, den daværende nationale hovedorganisation for kampkunst. En række kilder nævner 1938, 1939 og 1940 som navngivnings-året eller kontakt-året eller optagelses-året uden klarhed. Den efterfølgende beskrivelse udreder dette.

1892: Wado-ryu´s grundlægger, Ko (Kou) Ohtsuka, senere kaldet Hironori fødes 1. juni 1892 i landsbyen Shimodate, beliggende i Ibaraki regionen nord for Tokyo. Faderen Tokujiro Ohtsuka var læge.

1898: Den 1. april begynder Hironori Ohtsuka som knap 6-årig, at træne jujutsu hos moderens onkel, Chojiro Ebashi Sensei, under vejledning af faderen. Chojiro Ebashi var trænet i klassiske japanske kampkunstgrene som Ju-jutsu og Ken-jutsu, og var samurai og instruktør hos Tuchiura klanen. Her lærte Hironori Ohtsuka bl.a stød, spark og kast.

 I sine mellemskoleår, trænede Hironori Ohtsuka i Genbukan dojo ́en i Shimotsuma, hvor Sensei Tatsusaburo Nakayama underviste i Shindo-Yoshin-ryu. Foto ́et er taget ca. 1907-08.

I sine mellemskoleår, trænede Hironori Ohtsuka i Genbukan dojo ́en i Shimotsuma, hvor Sensei Tatsusaburo Nakayama underviste i Shindo-Yoshin-ryu. Foto ́et er taget ca. 1907-08.

1905: Hironori Ohtsuka begynder i en alder af 13 år i Shimotsuma´s mellemskole. Landsbyen Shimotsuma ligger ca. 16 km syd for hans fødeby Shimodate. Tæt på Shimotsuma´s mellemskole lå en nyopført dojo, Genbukan, hvor der trænedes Ju-jutsu og Kendo. I denne dojo fortsætter Hironori Ohtsuka med at træne under Sensei Tatsusaburo Nakayama (1870-1945) i Shindo-Yoshin-ryu jujutsu, der lagde vægt på Kenpo-teknikker (Ken=næve; Po=måde, metode) og dens Atemi-waza (Ate=træffe; Mi=krop; Waza=teknik) var primært bygget op omkring Kyusho (sårbare punkter).

1910: I april dette år forlader Hironori Ohtsuka Shimotsuma efter sin eksamen, og starter på Waseda universitetet i Tokyo, hvor han studerer handel og økonomi. I sine universitets år træner han i forskellige jujutsu-dojo´s i Tokyo bl.a. Kito-ryu og Tenjin-Shinyo-ryu.

1914: Hironori Ohtsuka koncentrerer sig igen mest om Shindo-Yoshin-ryu fordi de andre stilarter stort set bestod af de samme grundlæggende teknikker.

1916: Ohtsuka starter sin træning i Yoshin-Koryu (Nakamura-linjen) under Motoo Kanaya.

1917: Hironori Ohtsuka fortsætter sin jujutsu-træning i Yoshin-Koryu og arbejder i Kawasaki bank.  Dette år møder han Morihei Ueshiba (daværende Daito-ryu jujutsu), som senere grundlægger Aikido. De to får et nært venskab.

1916-1920: I maj 1919 bliver Ohtsuka ”benbruds-ortopæd” (Seikotsu) på baggrund af Jujutsu´ens redningsteknikker (Kappo og Katsu/Kassatsu). Fra 1916 – 1920 træner han ved Butokukai-instruktøren Motoo Kanaya (søn af Butokukai´s første direktør fra 1895 Motoyoshi Kanaya), som underviste i Yoshin-Ko-ryu (Nakamura/ Miura-linjen) ifølge Ryozo Fujiwara (kendt historie-forsker i Japan). Motoo Kanaya var også formand for Tokyo´s Seikotsu-sammenslutning og det er sandsynligvis gennem denne kontakt, at Ohtsuka begyndte at træne Yoshin-Ko-ryu, som sammen med Tenjin-Shinyo-ryu Jujutsu (Akiyama-linjen), udgjorde de 2 hoved-komponenter i skabelsen af Shindo-Yoshin-ryu Jujutsu i 1864.

1921:  Hironori Ohtsuka modtager på sin 29-års fødselsdag, d. 1. juni 1921, Menkyo-Kaiden (fuldlært) licens i Shindo-Yoshin-ryu Jujutsu Kenpo af Sensei Tatsusaburo Nakayama. Ifølge gammel japansk skik, er man 1 år når man fødes, hvilket i klassisk japansk forstand betød, at Ohtsuka fik sin mester-licens ”da han blev 30 år”.

1922: Den 7. maj afholdes en sportsfestival i Tokyo, hvor Gichin Funakoshi leder en opvisning i Okinawa Tode-kata og demonstrerer Kushanku (Kanku-dai) Kata og S. Gima demonstrerer Naihanchi Kata. Kano Sensei inviterer herefter Funakoshi til at give en demonstration d. 25. juni i Kodokan (Judo´ens Honbu-dojo (Hon= grundlæggende; Bu=kamp)) og denne begivenhed gør, at Funakoshi ikke rejser tilbage til Okinawa. Ohtsuka begynder umiddelbart herefter at træne Tode-kata ved Funakoshi Sensei, idet Kenpo-teknikkerne i Shindo-Yoshin-ryu og Tode-kata lå tæt op ad hinanden. I løbet af 1 år havde Ohtsuka lært alle 15 kata, som Funakoshi underviste i.

1924: I maj demonstrerer Funakoshi og Ohtsuka for 1. gang offentligt en serie partner-teknikker, Yakusoku-kumite (Yakusoku=forudaftalt; Kumite=kamp). Efter ønske/påvirkning fra Jigoro Kano Sensei, som i Japan var Budo´ens største personlighed og Judo´ens fader, understregede Kano Sensei at træning i Tandoku-kata (Tandoku=solo) ikke var nok og at der skulle være partner-træning for at det kunne fremstå som en kampkunst. Funakoshi Sensei bad derfor Ohtsuka om at opstille en serie partner-teknikker til præsentation. Ohtsuka Sensei var også i færd med at opstille de første udgaver af Tachi-Ai (stående kamp), Idori (sid-dende kamp) og Tachi-dori (mod Katana, Samurai-sværd) – teknikkerne var taget fra Shindo-Yoshin-ryu Jujutsu. I september mødes Funakoshi og Ohtsuka i Keio Universitetets dojo med Yasuhiro Konishi, som her underviste i Kendo og Jujutsu (Muso-ryu, Takenouchi-ryu) og kort efter bliver Keio Universitetet det første universitet, hvor der trænes Okinawisk Tode og de 3 faste instruktører var Funakoshi, Ohtsuka og Konishi.

1927: Ohtsuka møder dette år Choki Motobu, med hvem han får et nært venskab. Ohtsuka overtager Motobu´s Naihanchi kata og i løbet af 1929 – 1932 starter Ohtsuka nye universitets-klubber som Meiji, Chuo, Nodai, St. Pauls universitet, tandlægeuniversitetet. Omkring 1930-1932 begyndte uenigheden mellem Funakoshi og Ohtsuka vedr. frikamp og kumite-teknikker og i 1932 begynder de at glide fra hinanden.

1928: Ohtsuka møder dette år Kenwa Mabuni, som han træner med i 1928 og 1929. Mabuni og Funakoshi havde samme instruktør, Itosu Sensei. Ohtsuka får flest forklaringer af Mabuni vedr. teknikkernes mening (Bunkai) og Mabuni´s udgave af Tode-kata medvirker til, at Ohtsuka Sensei senere sammensætter sin egen udgave af Tode-kata efter start af sin egen dojo i 1934.

1929: Ohtsuka starter sin første klub på Todai universitetet (Tokyos universitet). Det havde længe været hans ønske at virke som fuldtids instruktør, og ca. 3 år efter moderens død i midten af 20´erne, havde han forladt Kawasaki Bank og etableret sig som benbruds-ortopæd. Samtidig begyndte han at indføre fri-kamp (Randori) og kumite-teknikker fra jujutsu. Ohtsuka var instruktør-assistent i Funakoshis Kenkyukai dojo og op gennem 20´erne overlod Funakoshi mere og mere til Ohtsuka. Dette år bliver Ohtsuka medlem af Nippon Kobudo Shinko Kai (Kobudo=gammel Budo; Shinko=forfremme; Kai=Gruppe/klub/organisation).

1934: Den 1. april starter Hironori Ohtsuka sin egen dojo: Dai Nippon Karate Shinko Kurabu (Kurabu=klub) og denne dato regnes for Wado-ryu´s officielle start-dato som selvstændig stilart. Han lukker samtidig sin Seikotsu-klinik og stopper som benbruds-ortopæd. Begynder at træne Yagyu Shinkage-ryu Ken-jutsu hos Gihachiro Kubo. Instruktørerne i klubben blev de første Wado-instruktører, og de underviste også i andre universitets-klubber og 30ernes instruktører var bl.a.: Kawakami, Chiaki, Kato, Kihara, Shimizu, Eto, Lee, Hirakawa.

Tidligt foto af Dai Nippon Karate Shinko Kurabu, der udgjorde starten på Wado-ryu. Foto´et er taget i 1934 (tidligst) . Det viser de første instruktører, der skulle komme til at undervise i 30erne i Wado-ryu. Siddende i forreste række f.v.: Kawakami Sensei, Chiaki Sensei, Ohtsuka Sensei, Kato Sensei og Kihara Sensei.

1935: Dette år accepterer Dai Nippon Butokukai på foranledning af Jigoro Kano´s anbefaling, at Karate-jutsu anerkendes som kampkunst (Bujutsu), men kun som en forlængelse af Ju-Jutsu/Judo. Inden dette var der afholdt møde m.h.p. at søge optagelse i Dai Nippon Butokukai og her deltog 8 repræsentanter for de daværende karate-stilarter. I dette år udgiver Funakoshi sin bog: Karate-do Kyohan, hvori bl.a. Funakoshi, Ohtsuka og Shimizu demonstrerer Idori (siddende forsvar i Seiza) og Tanto-dori (knivforsvar). Bogen viser også Kyusho (sårbare punkter), benævnt efter Shindo-Yoshin-ryu´s Kyusho, et dokument Funakoshi fik overleveret af Ohtsuka Sensei.

Fra mødet i 1935 mhp. optagelse i Dai Nippon Butokukai. Fra venstre sidder: Kanken Toyama, Hironori Ohtsuka, Takeshi Shimoda, Gichin Funakoshi, Choki Motobu, Kenwa Mabuni, Genwa Nakasone og Shinken Taira.

1936: Ohtsuka returnerer som fast instruktør på Todai universitetet og i 30erne udbygges Ohtsukas gruppe af universitets-klubber: Rikkyo, Nichidai, Meiji, St. Pauls, Nodai, Hokkaido, Aichi, Chukyo, Tohoku, Chubu, Tamagawa, Chuo, Hitotsubashi, Japans medicinske universitet, Japans tandlæge universitet.

1938: Den 25. februar dannes stilartens første landsorganisation: Dai Nippon Karate Shinbu Kai (Shin= forfremme; Bu=kamp(kunst); Kai=gruppe, organisation, samling). Ohtsuka Sensei var chefinstruktør og Eiichi Eriguchi var formand. I løbet af 30erne havde der været talt om stilarts-navn, og Eiichi Eriguchi regnes gene-relt for ophavsmand hertil og med efterhånden mange klubber og med Butokukai´s accept fra 1935, var der anledning til at fastsætte stilartens navn. Ohtsuka Sensei bliver af Butokukai tildelt titel af ”Renshi-go” og gør opvisning for sin stilart ved ”Dai Nippon Kobudo Tai Kai” (festival for gamle kampkunst-stilarter) og her bliver navnet på stilarten indgivet som: Shinshu Wado Ryu, hvor Shinshu er et overpatriotisk synonym for Japan, og stilartens grundlægger identificeres som Yoshitoki Shirobei Akiyama (Yoshin-ryu´s grundlægger 1600-tallet). Samme år udsender Genwa Nakasone sit gigantværk om karate: Karatedo Taikan (414 sider), hvori Hironori Ohtsuka og Toshiro Kato viser Tanto-dori (knivselvforsvar, Shindo-Yoshin-ryu).

img_0004

Kato og Ohtsuka viser Ude-Garami-dori af Shindo-Yoshin-ryu´s Tanto-dori

1939: I marts skal de eksisterende karate-stilarter for første gang indgive et teknisk system, stilarts-navn, stilarts grundlægger m.v. for anerkendelse som selvstændig Budo-gren hos Dai Nippon Butokukai. Her angives stilartens navn som ”Wado-ryu” (Wa=fred; Do=vej; Ryu=stil, stilretning). Ohtsuka Sensei så Wado-ryu som en forlængelse af Akiyama´s Yoshin-ryu Jujutsu.

img_0005

Forårstræning i 1939 i Chiba. Ohtsuka Sensei siddende i midten.

1940: Efter optagelsen og registreringen i april hos Butokukai, markeres dette med en opvisning d. 5. maj i ”Butokuden” i Kyoto. De 8 første stilarter (Ryu´s) registreret som Karate-jutsu hos Butokukai var: Goju (Miyagi); Keishi-Kenpo (Namiki); Kosokun [i dag Shorin/Matsubayashi] (Nagamine); Kushin (Uejima); Nippon-Kenpo [i dag Shindo-Jinen] (Konishi); Shito (Mabuni); Shotokan (Funakoshi); Wado (Ohtsuka).

1942: Dette år tildeler Butokukai Ohtsuka Sensei titel af ”Kyoshi-go”. Samme år udvides det tekniske system indgivet i 1939 i antallet af teknikker indenfor Tachi-Ai (stående parteknikker), Idori (siddende parteknikker), Tanto-dori (knivforsvar), Tachi-dori (forsvar imod sværd) og Kassatsu-Jizai (førstehjælps/rednings/drabs-teknikker).

1944: Butokukai forespørger Ohtsuka Sensei om at stå som chefinstruktør for karate i Japan, men krigens afslutning nærmer sig, alt er uoverskueligt og ingen beslutning/afgørelse tages herom.

1945: Efter at krigen var i gang, fra omkring 1940/41, havde Ohtsuka arbejdet på en ny serie kumite: ”Machite og Kakete no Kata” (også kaldet ”Kumite-Kata”) – serien var derfor ikke opgivet i det tekniske program fra 1939. Amerikanerne forbyder efter krigens afslutning al udøvelse af kampkunst og lukker Butokukai, men de allieredes billede var upræcist og karate-stilarterne omgik forbuddet ved at tilbyde ”lektioner i boksning”.

1947: Wado-ryu´s hovedkvarter (Honbu) etableres dette år i Sanko-dojo´en i Tsukiji-kvarteret i Tokyo. Kampkunst-forbuddet lettes og judo og kendo sættes nu fri.

1948: Dette år startes en revision af Wado-ryu´s landsorganisation fra 1938, som får ny betegnelse: Zen Nippon Karate-do Renmei (All Japan Karate-do Federation).

img_0006

Ohtsuka Sensei viser sekvens fra Pinan Yondan Kata

img_0007

Ohtsuka Sensei viser sekvens fra Naihanchi Kata

1949: Todai Universitet udsender ”Karate-jutsu Oboegai” (Oboegai=memorandum) om Wado Kata, hvor de 9 obligatoriske kata i Wado-ryu er beskrevet. Revisionen af det tekniske system fra 1939/42 blev påbegyndt efter krigen.

1950: Dette år stadfæstes en kumite-serie på 10 stk, som kaldes Randori-Kata Yakusoku-kumite (Yakusoku=forud aftalt; Ran= Kaos, intet aftalt; Dori=forsvar/kamp). Denne betegnelse ændres siden til Yakusoku-kumite og igen siden til Kihon-kumite. Serien udgør sjælen i Wado-ryu.

1952: Dette år etableres Wado-ryu´s hovedkvarter (Honbu) nu i Meiji universitets dojo og Butokuden (Butokukai´s træningscenter i Kyoto) genåbnes. Fredstraktat underskrevet i 1951, hvor kampkunst-træningen blev genoptaget i fuldt omfang.

1954: I maj afholdes stor opvisning i anledning af 20-året for stilartens etablering. I forbindelse hermed bliver navnet på Wado-ryu´s reviderede landsorganisation officielt: ”Zen Nippon Karate-do Renmei” (All Japan Karate-do Federation).

img_0008

Ohtsuka Sensei og Iwasaki Sensei udfører Tachi-dori (forsvar mod Katana) ved fejringen af Wado-ryu´s 20 års jubilæum som stilart den 19. maj 1954 i Hibiya-hallen i Tokyo.

1955: I maj afholdes det første nationale Wado-ryu mesterskab. Samme år udsendes bogen ”Karate-jutsu no Kenkyu” (Kenkyu=studium), som præsenterer de 9 vigtigste Kata i Wado-ryu og der påbegyndes en regelmæssig udsendelse af en organisations bulletin, med generalsekretær Akira Ishizuka som redaktør.

1957: Det første nationale Universitets-mesterskab (alle stilarter) afholdes i Meiji universitets dojo, hvor 14 universitets-klubber deltager. Samme år opstartes Wado-ryu i USA.

1964: I Japan dannes det første, samlende nationale karate forbund for alle stilarter: ”Zen Nippon Karate-do Renmei” (All Japan Karate-do Federation). Uden for Japan kaldes det FAJKO – Federation of All Japan Karate-do Organizations. Wado-ryu-gruppen indgår som en af hoved-organisationerne sammen med JKA, Gojukai, Shitokai, Renbukai og Rengokai. Samme år opstartes Wado-ryu i Europa.

img_0009

1966. I april bliver Ohtsuka Sensei som den hidtil eneste i karate-do´s historie tildelt æresbevisningen “Kun Goto Kyokujitsu Sho” af Kejser Hirohito for hans livslange indsats for Karate-do og Budo.

1967: 5. juni tilføjes ”Wado-kai” til organisations-navnet, så stilartens landsorganisation nu hedder: ”Zen Nippon Karate-do Renmei Wado-kai” (All Japan Karate-do Federation Wadokai). Tilføjelsen skyldtes at FAJKO i Japan hed det samme: All Japan Karate-do Federation, så der var brug for at kunne skelne imellem det nationale karate forbund og Wado-ryu´s landsorganisation. Samme år afholder FAJKO det første nationale mesterskab for alle stilarter.

1970: Ohtsuka´s bog ”Karatedo Vol. I” udsendes og som præsenterer Kihon Ido og de 9 vigtigste Kata i Wado-ryu. Samme år dannes det første, samlende verdensforbund WUKO (World Union of Karate-do Organizations) med Eiichi Eriguchi som hovedarkitekt og generalsekretær.

1972: Den 9. oktober tildeles Ohtsuka Sensei – som den første i karate-do`s historie – af ”Kokusai Budo In” (International Martial Arts Federation) den højest opnåelige titel ”Meijin” og 10. Dan. Første Wado-EM afholdes i Holland d. 28. oktober.

img_0010

Ohtsuka Sensei 1968 demonstrerer Tachi-dori el. Shinken-Shiraha-dori (forsvar mod katana)

img_0011

Ohtsuka demonstrerer Kumite i Budokan, Tokyo

1976: Det 12. nationale Wado-kai mesterskab afholdes i Budokan – herefter holdes mesterskabet hvert år.

img_0012

Ohtsuka Sensei demonstrerer “Kakete no Kata ” (først m. angreb og vinder)

img_0013

Ohtsuka Sensei demonstrerer “Machite no Kata” (afventer og vinder)

1981: En gruppe instruktører med Jiro Ohtsuka (søn af Hironori Ohtsuka) i spidsen, danner en ny organi-sation i Japan, ”Wado-ryu Karate-do Renmei” (Wado-ryu Karate-do Federation) – som uden for Japan på engelsk betegnes som: ”International Federation of Wado-ryu Karate-do Organizations”.

1982: Den 29. januar dør Meijin Hironori Ohtsuka 10. Dan i Tokyo.

1986: Ohtsuka sensei´s bog nr. 2 udkommer (Karate-do Vol II), som præsenterer de 10 Kihon-kumite. Jiro Ohtsuka står for udsendelsen af bogen.

1989: Første ”World Wado Cup” som globalt arrangement afholdes i august i London. Sidst på året bryder Tatsuo Suzuki med ”Wado-ryu Karate-do Renmei” (Jiro Ohtsuka), og starter dannelsen af sin egen organisation.

img_0014

World Wado Cup i London d. 26-27. august 1989. Afholdt i Crystal Palace

1990: Hideo Boh Sensei, 1. præsident for AJKF-Wadokai (JKF-Wadokai), dør i Tokyo.

1991: Tatsuo Suzuki danner sammen med en række instruktører uden for Japan, en ny Wado-organisation med hovedkvarter (Honbu) i London: ”Wado Kokusai Karate-do Renmei” (Wado International Karate-do Federation, WIKF).

1994: Første ”World Wadokai Cup” afholdes i Budokan i Tokyo for AJKF-Wadokai gruppen. Markerer fejringen af 60 års jubilæet for stilarten. Afholdes herefter hvert 5. år.

1996: Eiichi Eriguchi bliver 3. præsident for AJKF-Wadokai (JKF-Wadokai).

2011: Tatsuo Suzuki, teknisk leder af WIKF, dør i London.

2015: Toru Arakawa, formand for JKF-Wadokai´s Tekniske Komite, dør i Tokyo.

2015: Jiro Ohtsuka, teknisk leder af Wado-ryu Karate-do Federation (WKF) dør i Tokyo.

About The Author

Number of Entries : 169

Leave a Comment

Scroll to top